Dom Perignon

Klant: Dom Perignon
Opdrachtgever: Random Studios
Deliverables: PHP, XML, export
Website: http://www.domperignon.com

In PHP de site structuur gebouwd om deze te kunnen ordenen en te exporteren naar XML, zodat deze kan worden geïmporteerd in de speciaal door Random Studios ontwikkelde tool om de site structuur visueel te kunnen managen.